Młodzi przyjaciele ziemi

W ramach programu ekologicznego „Młodzi przyjaciele Ziemi” w dniu 12 stycznia odbył się w naszej szkole finał konkursu ph. Przyroda – moja miłość. Celem konkursu było uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody oraz na jej ochronę. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej o polskich parkach narodowych.
    W konkursie wzięło udział 31 osób. Większość prezentacji była bardzo ciekawa. Jurorzy (p.dyrektor Ewa Błaszczyk, p. Joanna Maksajda, p. Barbara Plichta) mieli niełatwe zadanie, aby wyłonić najlepsze prace. Po długim, wnikliwym przeglądzie prezentacji postanowiono nagrodzić sześć prac. I miejsce przyznano Annie Chybczyńskiej z klasy trzeciej liceum, II miejsce Darii Resteniak  również z klasy trzeciej liceum, III miejsce zajął Łukasz Dondziło z klasy pierwszej liceum, IV miejsce – Sara Piecyk  z klasy pierwszej liceum, V miejsce – Magdalena Wrąbel z klasy pierwszej liceum, VI miejsce – Malwina Woźniak z klasy trzeciej liceum.
    Wykonane przez uczniów prezentacje wzbogaciły bazę dydaktyczną pracowni biologicznej i geograficznej.