Komunikat Kuratorium Oświaty w Łodzi dot. Rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż na stronie internetowej urzędu w zakładce „Rodzice i uczniowie” >>> „Rekrutacja” pozostają do Państwa dyspozycji prezentacje dotyczące rekrutacji 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych. Materiały można pobierać i upowszechniać, np.: drogą elektroniczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców klas ósmych.

Link do zakładki „Rekrutacja”:

http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/