KOMUNIKAT !!!

Drodzy uczniowie.

W związku z zaistniałą sytuacją,  od 12.03.- 25.03.2020r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są zawieszone, jednak nie jest to czas wolny.  Proszę sprawdzać i odbierać informacje przesyłane od nauczycieli, którzy będą na bieżąco wysyłać poprzez  dziennik elektroniczny, co należy uzupełnić  i zrobić. Nieobecność w szkole przeznaczcie na  działania edukacyjne w domu.  Proszę unikać skupisk i nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako ferii – zalecane jest pozostawanie  w domach.  Pamiętajcie także o swoim bezpieczeństwie w domu i  przypominamy raz jeszcze o ograniczeniu  bezpośrednich spotkań  koleżeńskich i pozostaniu  w domach.