Perypetie Klasy I B

23.10 Szturm Antykwariatów
25.10 Jednostka dla wszystkich w tym z 1c, 1a, 2 LO i 3 LO
8.11 Wolontariat Czartki: Psy, masło orzechowe i spokojny spacer